مرکز مهندسی کسب‌وکار در دانشگاه امیرکبیر راه‌اندازی شد
با همکاری یک استاد ایرانی در کانادا؛

مرکز مهندسی کسب‌وکار در دانشگاه امیرکبیر راه‌اندازی شد

مرکز مهندسی فرآیندهای کسب‌وکار در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه‌اندازی شد.

این مرکز با مشارکت و همکاری دکتر علیرضا منتظمی استاد تمام دانشگاه مک مستر کانادا و استاد همکار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأسیس‌شده است.

فعالیت این مرکز طی یک جلسه سخنرانی علمی با محوریت «راهبری تغییرات دیجیتالی  Leading Digital Transformation»، با سخنرانی استاد تمام دانشکده مک مستر کانادا و با حضور دکتر برومند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به‌طور رسمی آغاز شد.

به‌منظور تشریح فعالیت‌های مرکز مهندسی فرآیندهای کسب‌وکار و برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و همچنین در راستای توافقنامه فی‌مابین دانشگاه و سازمان ملی بهره‌وری ایران در  جلسه افتتاح این مرکز مدیرانی از صنعت پتروشیمی، بانک‌ها، صداوسیما و سازمان ملی بهره‌وری ایران حضور داشتند.

در این جلسه همچنین مسئولین، اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع نیز حضور داشتند.