فعالیت مرکز شتاب‌دهی نوآوری رسما آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز شتابدهی نوآوری در پارک فناوری پردیس با اهداف «ترویج و ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق»، «حمایت از شکل‌گیری شتاب‌دهنده‌ها»، «تیم‌های دارای ایده و تثبیت ایده آنها به منظور نیل به تشکیل کسب و کار پایدار»، «بسترسازی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری»، «تسهیل در تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار » شکل گرفته که به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

در اساسنامه «مرکز شتابدهی نوآوری» مشخص شده که برگزاری رویدادهای کارآفرینی در سطح کشور و یا حمایت از برگزاری آنها، ایجاد واحدهای شکل‌دهی در سطح کشور برای استقرار افراد و تیم‌های دارای ایده اولیه و کمک به تشکیل و تثبیت تیم و ایده، تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی جهت تسریع رشد استارتاپ ها، ایجاد یا پذیرش عضویت شتاب‌دهنده‌ها در سراسر کشور و ارائه خدمات و مشاوره‌های موردنیاز استارتاپ های مستقر در آنها از وظایف این مرکز به شمار می روند.

همچنین نظارت بر کیفیت برگزاری رویدادهای کارآفرینی، شتاب‌دهنده‌ها، واحدهای شکل‌دهی، روند رشد تیم‌ها و استارتاپ ها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی از دیگر وظایف مرکز شتابدهی نواوری هستند.

ارکان این مرکز شامل سازمان موسس، شورای راهبری مرکز و مدیر مرکز است که هر یک، وظایف و اختیارات مرتبط را برعهده خواهد داشت.

اساسنامه مرکز شتابدهی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأیید شده است.

به گزارش مهر، مراکز نوآوری به عنوان نهادی فعال و مؤثر در حمایت از افراد خلاق و نوآور در سال‌های اخیر مورد توجه کشورها واقع‌شده و عمده مخاطبان آن را دانشجویان و دانش آموزان تشکیل می‌دهند. مراکز نوآوری محیط‌هایی مناسب برای پروش ایده‌های نو و کاربردی است که در تعامل سازنده با دانشگاه و مراکز رشد به فعالیت در زمینه نوآوری و کارآفرینی اشتغال دارند. مرکز شتابدهی نوآوری نیز در این چارچوب ایجاد شده‌است.