ایجاد مرکز نوآفرینی برای شرکت‌های نوپا در برج فناوری دانشگاه امیرکبیر

ایجاد مرکز نوآفرینی برای شرکت‌های نوپا در برج فناوری دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت دانش‌بنیان تجارت الکترونیکی ارتباط فردا به‌منظور ایجاد مرکز نوآفرینی برای شرکت‌های نوپا، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این توافق‌نامه همکاری به امضای دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه، احمد مرآت نیا رئیس هیئت‌مدیره شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا و سید حامد قنادپور مدیرعامل این شرکت رسید.

بر اساس این سند همکاری، طرفین در زمینه استقرار، تجهیز، مدیریت و راهبری شتاب‌دهنده و فضای کاری مشترک «مرکز نوآفرینی فردا» برای مدت سه سال در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به توافق رسیدند.

مرکز نوآفرینی فردا، مرکزی برای گرد هم آوردن و ایجاد فضای هم‌افزایی برای کارآفرینان، نوآوران، فناوران و بنیان‌گذاران شرکت‌های نوپا است که توسط شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا راه‌اندازی شده است.

این مرکز با فراهم کردن فضای کاری، ارتباطات، آموزش، راهنمایی‌های لازم و در صورت لزوم فراهم آوردن سرمایه ارزش‌آفرین به توانمندسازی فعالان نوآوری و کارآفرینی یاری می‌رساند.