ارتقاء بیست‌وهشت رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری
شورای عالی علوم تحقیقات اعلام کرد؛

ارتقاء بیست‌وهشت رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری

شاخص جهانی نوآوری نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون ایران از جایگاه یکصدو ششم با ارتقای ۲۸ رتبه‌ای به جایگاه ۷۸ صعود کرده است.

گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان‌دهنده این امر است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون ایران از جایگاه یکصدو ششم با ارتقای ۲۸ رتبه‌ای به جایگاه ۷۸ صعود و در بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی بعد از کشورهای هند و قزاقستان در رتبه سوم قرارگرفته است.

ایران در شاخص جهانی نوآوری، ۲۸ رتبه جهانی ارتقا یافته است. ایران با کسب ۳۰.۵ لنگر امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز در شاخص جهانی نوآوری سال ۲۰۱۶ در بین یک‌صد و بیست‌وهفت کشور در جایگاه هفتاد و هشتم جهان قرار گرفت.

این در حالی است که بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ همین شاخص ایران در جایگاه یک‌صد و ششم جهان قرار داشت که نشان‌گر بهبود ۲۸ رتبه‌ای جهانی ایران در حوزه نوآوری است.

گزارش شاخص جهانی نوآوری نگاهی به سیاست‌های مؤثر نوآورانه برای توسعه دارد و راه‌های جدیدی که سیاست‌گذاران اقتصادهای نوظهور از طریق آن‌ها قادر خواهند شد تا سطح نوآوری را در کشور خود ارتقا دهند و توسعه ملی را از طریق گسترش محیط نوآورانه و ساختن قدرت‌های محلی در بخش‌های سنتی بهبود دهند، نمایان می‌کند.

شاخص جهانی نوآوری از سال ۲۰۰۷ هرسال توسط مدرسه کسب‌وکار اینسید و با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری  و دانشگاه کرنل پس از بررسی‌هایی انجام‌شده، تنظیم و منتشر می‌شود.

این شاخص دارای هفت رکن اصلی، بیست‌ویک رکن فرعی و ۷۹ شاخص است. در این گزارش، پنج رکن نهادها، پژوهش و سرمایه انسانی، زیرساخت، تکامل بازار و تکامل کسب‌وکار به‌عنوان ورودی‌های نوآوری روی آن‌ها تحقیقات انجام‌گرفته و دو رکن بروندادهای دانش و فناوری و بروندادهای خلاقانه به‌عنوان خروجی‌های نوآوری شناخته می‌شوند.