اولین نشست استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران برگزار شد

اولین نشست استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران برگزار شد

هفته گذشته استارت‌آپ‌های فین تک دورهم جمع شدند تا در رویداد «فین‌تاک» از تجربه‌های خود بگویند. بخشی از این برنامه به آشنایی و شبکه‌سازی میان شرکت‌کنندگان اختصاص یافت و در قسمت دیگر سینا قاضی دزفولی از وب‌سرویس بانکی داتین صحبت کرد.

او فین‌تک را صنعتی به وجود آمده از پیوند دو صنعت مالی و تکنولوژی دانست و معتقد است هرچند بخش تکنولوژی آن بیشتر نمود پیداکرده اما دو بخش مالی و حقوقی همچنان نقش پررنگی در آن دارند.

وی افزود: «استارت‌آپ‌های فین‌تک در ۶ حوزه اصلی «پرداخت»، «بیمه»، «وام و قرض»، «سرمایه‌گذاری جمعی»، «مدیریت سرمایه» و «پردازش اطلاعات» فعال هستند و قصد دارند نیازهای مالی را در جامعه به‌صورت سریع‌تر، راحت‌تر و ارزان‌تر ارائه کنند و معمولاً این کار را با خرد کردن خدمات مؤسسات بزرگ تر و ارائه آن به‌صورت یک محصول انجام می‌دهند. مؤسسات بزرگ و بانک‌ها به دلیل ترس از جا ماندن (fomo) و یا ترس از نابودی (fogs) رویکرد مقابله و یا همراهی با استارت‌آپ‌های فین‌تک را انتخاب می‌کنند.» سینا قاضی دزفولی در ادامه گفت: «فین‌تک‌لب داتین یک کربنکینگ کامل است با اطلاعات غیرواقعی که بستر و آزمایشگاهی برای استارت‌آپ‌ها است و می‌توانند ایده خود را در این محیط آزمایشگاهی امتحان کنند.»

در انتهای مراسم علی فارمد مؤسس فین‌تاک هدف از این برنامه را آشنایی بیشتر فعالان این حوزه و استارت‌آپ‌ها با یکدیگر و برقراری ارتباط نزدیک‌تر با دست‌اندرکاران سیستم بانکی کشور خواند و گفت: «فین‌تاک به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود و در هر جلسه میزبان یکی از مدیران بانکی کشور خواهد بود.»

اولین نشست استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران برگزار شد
اولین نشست استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران برگزار شد
اولین نشست استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران برگزار شد
اولین نشست استارت‌آپ‌های فین‌تک ایران برگزار شد