پارک‌های علم‌ و فناوری رده‌بندی می‌شوند

پارک‌های علم‌ و فناوری رده‌بندی می‌شوند

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از دسته‌بندی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به‌منظور هماهنگی بیشتر آن‌ها با استانداردها خبر داد.

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزرت علوم درباره بازنگری روند عملکرد پارک‌های علم و فناوری گفت: در ابتدای سال ۹۳ پروژه بزرگ ارزیابی مجموعه پارک‌ها و مراکز رشد را به یکی از انجمن‌های علمی واگذار کردیم.

وی با اشاره به اینکه شاخص‌ها و استانداردهای این موضوع تعیین و ابلاغ‌شده، ادامه داد: در حقیقت با این کار که تاکنون مشابهی نداشته، باید ساختار، عملکرد و وضعیت پارک‌های علم و فناوری، گزارش شود.

احمدی بیان کرد: در انتهای سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ ارزیابی‌ها گزارش شد و بنا داریم با دسته‌بندی پارک‌های علم و فناوری، مواردی که به تقویت احتیاج دارند با حمایت بیشتر ارتقا دهیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اظهار داشت: رده‌بندی پارک‌ها و مراکز رشد به هماهنگی بیشتر آن‌ها با استانداردها کمک می‌کند.

خسرو پیری مدیرکل فناوری وزارت علوم پیش‌ازاین اعلام کرد، برای بازنگری روند فعالیت پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی، کارگروهی در این وزارت تشکیل‌شده که نقاط قوت و ضعف این مراکز را بررسی می‌کند.

به گفته وی، وزارت علوم به پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی نگاه مثبت دارد و هدف در این بازنگری، اصلاح روند فعالیت آن‌ها است.