متولی شبکه ملی اطلاعات تغییر کرد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خبر داد

متولی شبکه ملی اطلاعات تغییر کرد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طراحی شبکه ملی اطلاعات توسط این سازمان به پایان رسید و ادامه پروژه برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شد.

نصرالله جهانگرد در یک نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: طراحی شبکه ملی اطلاعات وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایران بود که کامل شد و اجرای پروژه وظیفه شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها است که اکنون پروژه‌ها به آن‌ها محول شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: طبق گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت پیکربندی شبکه ملی اطلاعات آماده‌شده و امیدواریم در هفته دولت راه‌اندازی رسمی شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: پس‌ازاین، سازمان فناوری اطلاعات به خدمات محتوایی ورود پیدا می‌کند تا با گسترش کیفی و کمی محتوا، پایه‌گذاری صحیح صنعت فناوری اطلاعات در کشور تحقق یابد.

جهانگرد همچنین ارائه سرویس‌های الکترونیکی دستگاه‌های دولتی را یکی از مأموریت‌های این سازمان در راستای طراحی شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد.