fa-IR

تاسیس صندوق حمایت از کارآفرینی زنان

 نماینده دولت در اتاق بازرگانی از ارائه پیشنهاد تاسیس صندوق "حمایت از کارآفرینی زنان" به دولت خبر داد.

سهیلا جلودارزاده درباره اولویت‌های اصلی اتاق بازرگانی در حوزه مسائل و مشکلات زنان به خبرنگار ایسنا، گفت: برنامه ششم توسعه می تواند زمینه مطلوبی را برای ایجاد تسهیلات به زنان کارآفرین فراهم کند لذا پیشنهاد تاسیس صندوق "حمایت از کار آفرینی زنان" در برنامه ششم توسعه به دولت داده شده و امیدواریم مجموعه برنامه هایی که در این زمینه به دولت پیشنهاد کرده ایم در برنامه ششم مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش صنعت، معدن و تجارت مطرح است و اعضای مختلف اتاق می توانند در تدوین سیاست های کلان و اجرای سیاست های جزئی‌تر تاثیر گذار باشند؛ بنابراین اگر 15 عضو زن که امروز در اتاق بازرگانی حضور دارند تلاش کنند و با یکدیگر هماهنگی داشته باشند می توانند در همه مسیرها تاثیر گذار باشند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر اعضای زن در کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی تقسیم شده‌اند تا بتوانند این اثرگذاری را جنبه رسمی دهند.

جلودارزاده اظهار کرد: باید برنامه‌هایی را که به عنوان استراتژی در این بخش داریم در کمیسیون‌ها دخالت دهیم تا به عنوان سیاست‌های کشور به اجرا درآیند.