زمان بارگذاری (Load Time)

مقدار متوسط زمانی که طول می‌کشد یک صفحه از ابتدای صفحه بازدید (به‌عنوان‌مثال با کلیک بر روی لینک) تا تکمیل شدن در پنجره مرورگر بارگذاری شود.
(منبع: blog.alexa.com)