شرکت‌های دانش‌بنیان نانویی با قوانین کار و بیمه آشنا می‌شوند
توسط معاونت علمی؛

شرکت‌های دانش‌بنیان نانویی با قوانین کار و بیمه آشنا می‌شوند

کریدور نانو فناوری صادرات محصولات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌منظور آشنایی شرکت‌های دانش‌بنیان با قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی کارگاهی برگزار می‌کند.

یکی از مشکلات اساسی و مبتلا به جامعه ما در روابط کار، بی‌اطلاعی افراد نسبت به حقوق خود است که این امر خواسته یا ناخواسته باعث تضییع حقوق کارگر یا کارفرما می‌شود.

 این مسئله چند پیامد جدی دارد اول آنکه افراد به دلیل ناآشنایی نسبت به مسائل حقوقی خود در تنظیم اولیه روابط کاری اشتباهاتی مرتکب می‌شوند که جبران آن‌ها بسیار مشکل و در بعضی موارد ناممکن است.

دوم آنکه پس از بروز اختلاف یا اجحاف به دلیل همین ناآشنایی نمی‌توانند از حقوق خود به‌درستی دفاع کنند. همچنین در قوانین کار و بیمه، برخی زوایای پنهان از چشم عموم مردم وجود دارد که بنا به دلایلی ازجمله ضعف اطلاع‌رسانی و آموزش و عدم شفافیت (عمدی یا غیرعمدی) برخی کارفرمایان و سازمان‌های دولتی، افراد از استیفای این حقوق محروم می‌مانند چرا که اساساً از حقوق خود اطلاعی ندارند.

کارفرمایان علاوه بر الزام به رعایت قانون کار در استخدام و پرداخت حقوق نیروی انسانی، در زمینه رفاه، سلامت و بازنشستگی نیروی کار باید مفاد قانون تأمین اجتماعی را رعایت کنند؛ مواردی مانند بیمه، حوادث و بیماری‌ها، بیکاری، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، مرگ و کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی.

قانون تأمین اجتماعی الزامات و مسئولیت‌های متعدد و گوناگونی را برای کارفرمایان به وجود می‌آورد که نداشتن آگاهی و شناخت کافی از آن‌ها می‌تواند تبعات حقوقی و کیفری و زیان مالی برای کارفرمایان به همراه داشته باشد.

دوره آشنایی با قانون تأمین اجتماعی سعی دارد کارفرمایان را با کلیات و ابعاد مختلف حقوقی و الزامات قانون تأمین اجتماعی، قوانین و مقررات ناظر بر رابطه کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی، مزایای تأمین اجتماعی برای کارفرمایان و تعهدات متقابل کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی آشنا کند.

ازاین‌رو کریدور نانو فناوری صادرات محصولات دانش‌بنیان کارگاهی باهدف آشنایی شرکت‌های دانش‌بنیان با بیمه و قوانین کار برگزار می‌کند. این کارگاه باهدف آشنایی  با نهادهای مجری قوانین تأمین اجتماعی، آشنایی  با حقوق واقعی خود و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین تأمین اجتماعی در جهت بهبود وضعیت کارکنان، آشنایی با فرآیندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت اجرای قوانین تأمین اجتماعی برگزار می‌شود.

همچنین آشنایی با چالش‌ها، محرومیت‌ها و موانع پیشروی قوانین تأمین اجتماعی در ایران، آشنایی با مباحث مربوط به مقررات بازنشستگی، تأمین اجتماعی و کشوری و ضوابط استخدامی از دیگر اهداف این کارگاه به شمار می‌روند.

از سویی آشنایی با نکات مهم در قراردادهای کار و آشنایی با ضمانت اجرایی مجازات‌های قانونی و ضوابط اجرایی قانون کار محورهای دیگر این کارگاه محسوب می‌شوند. این کارگاه روز پنجشنبه ۲۱ مردادماه ۹۵ از ساعت ۹ الی ۱۸ برگزار می‌شود.