همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی برگزار می‌شود

همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی برگزار می‌شود

«همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت» با مشارکت علمی سازمان بهزیستی کشور و اجرایی بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده و با همکاری و همیاری سازمان‌ها و نهادهای کنشگر و سیاست‌گذار در گستره فضای مجازی باهدف ارائه آخرین یافته‌های علمی، پژوهشی و مشارکت فعال در چرخه تولید دانش فنی و نهادهای تصمیم‌ساز در مراحل تحقق است.

این همایش در ده محور اصلی هدف‌گذاری شده که ازجمله آن‌ها می‌توان به «فضای مجازی و تبعات روانی و اجتماعی»، «فضای مجازی و نهاد خانواده»، «سواد دیجیتال و فضای مجازی» و «سیاست‌گذاری در فضای مجازی» اشاره کرد.

علاقه‌مندان جهت شرکت در همایش یا ارسال مقالات می‌توانند به این آدرس مراجعه کنند.