شناسایی استعدادها در حوزه کارآفرینی فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری میان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با هدف گسترش توان علمی، کارآفرینی و ارتقای فرهنگ و نوآوری در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و با تاکید بر اهمیت حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات و تحقیقات دانش بنیان منعقد شد.

این تفاهمنامه برای مدت ۲ سال و با هدف شناسایی و سنجش استعدادها در حوزه کارآفرینی فاوا، تهیه محتوا و انتشار کتابهای مرتبط در حوزه کارآفرینی فاوا، زمینه سازی برای برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه کارآفارینی فاوا و زمینه سازی برای راه اندازی کسب و کارهای جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به امضا رسید.

ارتقای مهارت‌ها و شایستگی‌های کارآفرینی فردی و سازمانی در حوزه فاوا و ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی در حوزه کارآفرینی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.

با امضای این تفاهمنامه همکاری در طراحی و تهیه ابزارهای سنجش استعداد کارآفرینی و محتوای آموزش کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژه کارکنان و دانشجویان رشته‌های مرتبط با حوزه ICT و همکاری در اجرا و پیاده سازی ارزیابی‌ها و دوره‌های آموزشی کارآفرینی و برگزاری جشنواره‌های راه اندازی کسب و کار (استارتاپ) در حوزه ICT میسر خواهد شد.

کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات، ایجاد شغل و تولید ثروت عمومی در جامعه، بسترسازی برای مطالعات کارآفرینی در حوزه ارتباطات و کسب وکارهای اینترنتی و الکترونیکی از دیگر اهداف این تفاهمنامه همکاری است.