اساتید دانشگاه صاحب شرکت دانش‌بنیان می‌شوند
شرایط تأسیس شرکت‌های دانشگاهی؛

اساتید دانشگاه صاحب شرکت دانش‌بنیان می‌شوند

دستورالعمل تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیئت‌علمی یا با مشارکت دانشگاه/ مرکز پژوهشی به‌تازگی ابلاغ‌شده است.

دستورالعمل تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیئت‌علمی در ۲۷ ماده و ۲۱ تبصره به‌تازگی به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

این دستورالعمل از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است. این دستورالعمل باهدف تسهیل تأسیس و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی و مراکز پژوهشی و به‌کارگیری توانمندی‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (پژوهشگاه‌ها و...) و همچنین کمک به تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در جهت رفع نیاز جامعه تدوین‌شده است.

دستورالعمل حاضر به شرح زیر تدوین‌شده است.

همکاری عضو هیئت‌علمی با شرکت دانش‌بنیان در سمت مدیرعاملی تنها با هماهنگی و موافقت دانشگاه/مرکز پژوهشی امکان‌پذیر خواهد بود.

دانشجویان، دانش‌آموختگان و سایر پژوهشگران که در انجام پایان‌نامه‌ها و امور تحقیقاتی فعالیت دارند، می‌توانند در شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی سهامدار بوده یا در چارچوب قراردادی مشخص با شرکت از عواید تجاری‌سازی استفاده کنند.

هرگونه بهره‌مندی از خدمات تعیین‌شده (نظیر خدمات آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات، محاسباتی، رایانه‌ای و واحدهای  مربوطه ازجمله اداره انتقال فناوری (TTO) و دفاتر کارآفرینی و مراکز نوآوری) دانشگاه، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری وابسته با موافقت دانشگاه/ مرکز پژوهشی و با پرداخت هزینه‌های مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.

استفاده از آزمایشگاه برای توسعه فناوری شرکت‌های دانشگاهی

به‌منظور توسعه فناوری موردنیاز شرکت، عضو هیئت‌علمی سهامدار می‌تواند با هماهنگی دانشگاه یا مرکز پژوهشی از آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی خود در دانشگاه/ مرکز پژوهشی استفاده کند.

شرایط و مزایای فعالیت عضو هیئت‌علمی در شرکت

اعضای هیئت‌علمی مؤسس، عضو هیئت‌مدیره شرکت و مدیرعامل با رعایت ماده ۴ دستورالعمل، می‌توانند با رعایت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود در دانشگاه/ مرکز پژوهشی و کسب مجوز کتبی از دانشگاه/ مرکز پژوهشی تا یک روز کاری تمام‌وقت یا دونیم روز کاری در هفته طبق توافق با دانشگاه/ مرکز پژوهشی در شرکت فعالیت داشته باشند.

اعطای مجوز همکاری عضو هیئت‌علمی در شرکت، بیش از زمان مندرج  در قالب قرارداد با دانشگاه- مرکز پژوهشی مقدور خواهد بود.

شروع فعالیت یک‌ساله شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی

اجازه فعالیت عضو هیئت‌علمی در شرکت توسط دانشگاه-مرکز پژوهشی در ابتدا برای یک سال صادر می‌شود و پس‌ازآن بر اساس ارزیابی دانشگاه/ مرکز پژوهشی به‌صورت سالانه قابل تمدید خواهد بود.

 به‌منظور جلوگیری از وقفه در برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه یا مرکز پژوهشی برنامه زمانی حضور عضو هیئت‌علمی در شرکت برای هر نیمسال تحصیلی و با هماهنگی دانشگاه/ مرکز پژوهشی تنظیم می‌شود.

ترفیع علمی عضو هیئت‌علمی با فعالیت‌های فناورانه

با توجه به اینکه بخشی از فعالیت‌های عضو هیئت‌علمی بر اساس مجوز صادره از دانشگاه در ارتباط با فعالیت‌های فناورانه و تجاری‌سازی است، این فعالیت‌ها می‌تواند در ارتقا و ترفیع علمی عضو هیئت‌علمی بر اساس آیین‌نامه ارتقا و ترفیع مؤثر باشد.

استقلال شرکت و منافع دانشگاه یا مرکز پژوهشی

شرکت دانش‌بنیان دانشگاهی ازنظر حقوقی و مدیریتی مستقل از دانشگاه است و هیچ‌گونه تعهدی نسبت به تأمین هزینه‌ها، منابع مالی، نیروی انسانی و تعهدات ایجادشده از سوی شرکت درزمینهٔ سرمایه‌گذاری و مانند آن در حوزه‌های مالیاتی، امور گمرکی، بیمه، تأمین اجتماعی، بانکی و غیره را ندارد.

اجازه فعالیت اعضای هیئت‌علمی در شرکت توسط دانشگاه / مرکز پژوهشی در ابتدا برای یک سال صادر می‌شود و پس‌ازآن بر اساس ارزیابی به‌صورت سالانه قابل تمدید است.

به‌منظور جلوگیری از وقفه در برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه / مرکز پژوهشی برنامه زمانی حضور عضو هیئت‌علمی در شرکت برای هر نیمسال تحصیلی و با هماهنگی دانشگاه / مرکز پژوهشی تنظیم می‌شود.

در صورت احراز عدم پایبندی اعضای هیئت‌علمی به تعهدات مربوطه مجوز حضور اعضای هیئت‌علمی در شرکت به تشخیص دانشگاه / مرکز پژوهشی و تائید رئیس دانشگاه / مرکز پژوهشی لغو می‌شود.

با توجه به اینکه بخشی از فعالیت‌های عضو هیئت‌علمی بر اساس مجوز صادره از دانشگاه / مرکز پژوهشی در ارتباط با فعالیت‌های فناورانه و تجاری‌سازی است، این فعالیت‌ها می‌تواند در ارتقا و ترفیع علمی، عضو هیئت‌علمی بر اساس آیین‌نامه ارتقا و ترفیع مؤثر باشد.

استقلال شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی

اصولاً شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی مستقل از تشکیلات دانشگاه یا مرکز پژوهشی اداره می‌شود و دانشگاه میزان سهامی که در آن دارد در مدیریت آن مداخله و در سود و زیان شریک است.

انتقال سهام شرکت، ورود سهامدار یا سهامداران جدید به شرکت و نیز افزایش سهام و سرمایه شرکت باید با هماهنگی و موافقت دانشگاه صورت می‌گیرد.

همچنین تعیین مدیرعامل شرکت لزوماً با هماهنگی و تائید دانشگاه / مرکز پژوهشی صورت می‌گیرد. شرکت می‌تواند از دستاوردهای فناورانه دانشگاه استفاده کرده و به میزان سهم خود از آن منتفع شود.