مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم‌شده است
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک:

مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم‌شده است

دبیر کمیسیون دولت الکترونیک و معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات به آماده شدن زیرساخت دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: مشارکت بخش خصوصی در دولت الکترونیک فراهم‌شده است.
رضا باقری اصل روز سه‌شنبه در نشست خبری دومین همایش ساخت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند، افزود: این موضوع از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستگاه‌ها ابلاغ‌شده است.

وی بر حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند سرویس‌های مناسب را در اختیار مردم قرار دهد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تأکید کرد که تا حدود یک ماه آینده یکپارچه‌سازی مدیریت متمرکز در دولت الکترونیک انجام شود و به‌تدریج باید به سمت ارائه سرویس‌ها حرکت کنیم.
باقری اصل به راه‌اندازی مرحله اول شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: جدا کردن ترافیک داخلی از ترافیک خارجی به‌صورت اقتصادی ازجمله مزایایی شبکه ملی اطلاعات است.
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به اینکه انتظار داریم که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات هزینه کمتری برای ترافیک داخلی پرداخت کنیم، افزود: با این اقدام، فرصت سرمایه‌گذاری سرویس‌های محتوا و الکترونیکی ارزان فراهم‌شده است.
وی به قانون آزادسازی اطلاعات اشاره کرد و گفت: با این اقدام فرصت‌های آزادسازی بهتر اطلاعات شکل می‌گیرد تا مردم به‌عنوان مشارکت‌کننده در تصمیم‌گیری زندگی شهری با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات بتوانند نقش جدیدی ایفا کنند.
باقری اصل تأکید کرد که به اشتراک گذاشتن منابع و مدیریت شهر هوشمند با برگزاری چنین همایش‌های محقق می‌شود و گفت: استفاده از مدیریت دانش در این حوزه به‌طورجدی، الزامی است.
وی با اشاره به اینکه در سه سال اخیر اتفاقات خوبی در حوزه ارتباطات افتاده است، گفت: افزایش چند برابری ظرفیت و افزایش تعداد گوشی‌های همراه هوشمند ازجمله اقدامات مناسب در این مدت است.