fa-IR
نرخ سود تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی کاهش یافت

نرخ سود تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی کاهش یافت

نرخ سود تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی از ۱۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت.

با توجه به مصوبه اخیر بانک‌های کشور و شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات و با در نظر گرفتن مواد آئین‌نامه اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی نرخ سود تسهیلات این صندوق بر طبق مصوبه هیئت عامل کاهش یافت.

طبق این مصوبه، در تمام قراردادهای قبلی صندوق نیز در صورت خوش‌حسابی در بازپرداخت، موفقیت در اجرای طرح و رعایت شرایط  ضمن قرارداد، متقاضیان در انتهای دوره بازپرداخت می‌توانند درخواست اعمال کاهش نرخ کنند که به‌این‌ترتیب تمام طرح‌های قبلی با رعایت شرایط یادشده امکان استفاده از نرخ ۱۱ درصد را خواهند داشت.

کاهش نرخ سود تسهیلات مناطق محروم ۲ درصد پایین‌تر از نرخ معمول از سوی هیئت‌امنای صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب شده است.

به‌این‌ترتیب کاهش نرخ سود قرارداد تسهیلات شرکت‌های حائز شرایط در مناطق یادشده تا ۹ درصد قابل انجام است. تصمیم یادشده در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مناطق و با مصوبه هیئت‌امنا اتخاذشده است.

لازم به ذکر است تصمیم‌های یادشده در راستای دستیابی به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای تقویت تولید و به‌ویژه تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری درزمینهٔ اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی اتخاذ و اجرایی شده است.

همچنین بر اساس مصوبه هیئت‌امنا سقف تسهیلات بلندمدت از بیست میلیارد تومان به سی میلیارد تومان، سقف تسهیلات سرمایه در گردش از دو میلیارد تومان به پنج میلیارد تومان و سقف صدور ضمانت‌نامه از یک میلیارد تومان به سی میلیارد تومان رسید.

بر اساس مصوبه هیئت‌امنا به‌عنوان یک خدمت جدید و به‌منظور ارائه خدمات به شرکت‌های شتاب‌دهنده سقف تسهیلاتی پنج میلیارد تومانی مصوب شده است.

شرکت‌های شتاب‌دهنده در نظام تجاری‌سازی و حمایت از توسعه فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان، وظیفه حمایت از شرکت‌های نوپا و تقویت آن‌ها و تکمیل زنجیره ایده تا بازار را بر عهده‌دارند.