اینفوگرافیک (infographic)

نمایش اطلاعات در یک قالب گرافیکی که به راحتی در یک نگاه قابل درک است. افراد از اینفوگرافیک‌ها استفاده می‌کنند تا به سرعت با یک پیام ارتباط برقرار ‌کنند، به سادگی مقادیر زیادی از داده‌ها را نمایش دهند، الگوهای داده‌ها و روابط را مشاهده کنند و بر تغییرات متغیرها در طول زمان نظارت داشته باشند. اینفوگرافیک ‌ها تقریباً در هر محیط عمومی پیدا می‌شوند مانند علائم راهنمایی و رانندگی، نقشه مترو، نت‌های موسیقی و نمودار آب‌وهوا که فقط چند نمونه ساده از آن‌ها هستند.
(منبع: www.whatis.techtarget.com)