طراحی ارزش پیشنهادی (Value Proposition Design)

فرایند طراحی، آزمون، ایجاد و مدیریت ارزش‌های پیشنهادی در طول دوره‌ی کامل عمر آن‌ها.
(منبع: کتاب value proposition design)