بوم ارزش پیشنهادی (Value Proposition Canvas)

ابزار استراتژیک طراحی، آزمون، ایجاد و مدیریت محصولات و خدمات. این ابزار کاملاً‌ قابل یکپارچه‌سازی با بوم مدل کسب‌وکار است.
(منبع: کتاب value proposition design)