نقشه‌ی ارزش (Value Map)

ابزار کسب‌وکار که تشکیل‌دهنده سمت چپ تابلوی طراحی ارزش پیشنهادی است. این ابزار به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه محصولات و خدماتتان با کاهش دردسرها و ایجاد منفعت‌ها به ایجاد ارزش می‌پردازند.
(منبع: کتاب value proposition design)