کارت یادگیری (Learning Card)

ابزار یادگیری استراتژیک برای ثبت بینش‌های حاصل از تحقیق و آزمایش.
(منبع: کتاب value proposition design)