نقشه‌ی محیط (Environment Map)

ابزار پیش‌بینی استراتژیک برای به تصویر کشیدن زمینه‌ای که در آن به طراحی ارزش‌های پیشنهادی و مدل‌های کسب‌وکار می‌پردازید.
(منبع: کتاب value proposition design)