دردسرهای مشتری (Customer Pains)

پیامدهای بد، ریسک‌ها و موانعی که مشتریان می‌خواهند از آن‌ها اجتناب کنند زیرا آن‌ها را از انجام کار (به‌صورت مؤثر) بازمی‌دارد.
(منبع: کتاب value proposition design)