بوم مدل کسب‌وکار (Business Model Canvas)

ابزاری استراتژیک برای طراحی، آزمون، ایجاد و مدیریت مدل‌های کسب‌وکار (سودآور و قابل توسعه)
(منبع: کتاب value proposition design)