گارانتی (Guaranty)

تعهد کتبی که نشان می‌دهد محصول یا خدمتی سود مشخص، کیفیت یا رضایت مشخصی را فراهم خواهد کرد یا وظیفه یا تعهدی به شیوه‌ای خاص انجام خواهد شد.
(منبع: www.businessdictionary.com)