انجمن تجاری (Business Forum)

بسیاری از صنایع دارای انجمن‌های تجاری هستند که به‌عنوان مؤسسات اطلاع‌رسانی تخصصی برای داده‌های صنعتی عمل می‌کنند و گاهی اوقات آمار مفصل صنعتی به چاپ می‌رسانند.
(منبع: کتاب استراتژی رقابتی مایکل پورتر)