هزینه به ازای هر کلیک (Cost Per Click – CPC)

هزینه به ازای هر کلیک (CPC) روشی است که وب‌سایت‌ها با استفاده از آن بر اساس تعداد دفعاتی که یک بازدیدکننده بر روی تبلیغات کلیک می‌کند هزینه پرداخت می‌کنند.
(منبع: http://www.investopedia.com)