سفارشی‌سازی (Customization)

تولید یا تغییر محصولات یا خدمات با توجه به نیازها و اولویت‌های خریدار یا کاربر.
(منبع: http://dictionary.cambridge.org)