تست آلفا (Alpha Test)

تست داخلی یک مدل یا نسخه پیش‌تولید برای تعیین یا پیش‌بینی معایب یا مشکلات طراحی، تست آلفا نامیده می‌شود.
(منبع: www.businessdictionary.com)