کالای بادوام (Durable Good)

محصولاتی که به‌سرعت مصرف یا دور ریخته نمی‌شوند و می‌توانند برای چندین سال استفاده گردند؛ ازجمله: ماشین‌آلات، خودرو، لوازم‌خانگی و مانند آن‌ها.
(منبع: www.investorwords.com)