تناسب محصول با بازار (Product–Market Fit)

هنگامی‌که محصولتان با آنچه مشتریان در بازاری خاص علاقه‌مند به خرید آن هستند تطابق داشته باشد،‌ محصول شما محصول متناسب با بازار نامیده می‌شود.
(منبع: کتاب Disciplined Entrepreneurship)