بازار (Market)

سیستمی است که تجارت محصولات و خدمات در آن اتفاق می‌افتد و دارای سه ویژگی است که عبارت‌اند از: مشتریان محصولات مشابه را خریداری می‌کنند، مشتریان چرخه فروش و ارزش پیشنهادی مشابه دارند و تبلیغات دهان‌به‌دهان در میان مشتریان وجود دارد.
(منبع: کتاب Disciplined Entrepreneurship)
محل تعامل عرضه‌کنندگان و خریداران واقعی و بالقوه کالاها و خدمات است که معمولاً گروه‌هایی که در زیر از آن‌ها نامبرده می‌شود در آن تعامل می‌کنند: 
- خریداران دائمی یا بالقوه یک کالای خاص 
-گروهی از افراد یا مؤسسات واجد ویژگی‌های معین که به‌عنوان خریداران بالقوه یک کالا یا چیزی معین تلقی می‌شوند؛ 
- گروهی شناخته‌شده از مردم که مرتباً در مورد کالایی به معامله می‌پردازند. 
(منبع: فرهنگ توصیفی کارآفرینی و اشتغال)