پتانسیل بازار (Market Potential)

برآورد حداکثر درآمد کل فروش تمام عرضه‌کننده‌های یک محصول در یک بازار در طول یک دوره خاص.
(منبع: www.businessdictionary.com)