مکانیسم‌های بازار (Market Mechanisms)

مکانیسم‌های بازار نشان می‌دهند که کدام نیروهای عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار کالاها یا خدمات ارائه‌شده برای فروش در یک بازار آزاد را تعیین می‌کنند.
(منبع: www.businessdictionary.com)