قصد خرید (Purchase Intention)

برنامه‌ای برای خرید یک کالا یا خدمت در آینده.
(منبع: www.businessdictionary.com)