استراتژی قیمت‌گذاری (Pricing Strategy)

فعالیت‌هایی با هدف پیدا کردن قیمت بهینه محصول است که معمولاً شامل همه اهداف بازاریابی، تقاضای مصرف‌کننده، ویژگی‌های محصول، قیمت‌گذاری رقبا و روند‌های اقتصادی و بازار می‌شود.
(منبع: www.businessdictionary.com)