آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

توضیح: روش‌هایی که برای قیمت‌گذاری، انتخاب کانال‌های توزیع، کیفیت محصول و ترویج کالا استفاده می‌شود. این چهار روش را چهارP نیز نامیده‌اند.
(منبع: فرهنگ کارآفرینی)