بازنگری روند فعالیت پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی
مدیرکل فناوری وزارت علوم خبر داد:

بازنگری روند فعالیت پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی

مدیرکل فناوری وزارت علوم گفت: در حال تدوین برنامه فعالیت پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی هستیم و بر این اساس در این مراکز یک بازنگری مجدد صورت می‌گیرد.

خسرو پیری گفت: وزارت علوم در روند بازنگری مجدد فعالیت پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی دلایل موفقیت و مشکلات جاری این مراکز را موردبررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: در این بازنگری به‌نوعی پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی ساماندهی مجدد می‌شوند.

مدیرکل فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح استان تهران ۶ پارک علم و فناوری دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند و در سطح کشور نیز سه پارک دانشگاهی سمنان، زنجان و کرمان وجود دارد.

پیری اضافه کرد: دانشگاه شهید بهشتی نیز درخواست راه‌اندازی پارک علم و فناوری کرده است که درخواست این دانشگاه نیز در حال بررسی است.

وی گفت: برای بازنگری روند فعالیت پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی کارگروهی در وزارت علوم تشکیل‌شده است که این کارگروه نقاط قوت و ضعف این مراکز را بررسی می‌کند.

مدیرکل فناوری وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم به پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی نگاه مثبت دارد، خاطرنشان کرد: هدف ما در این بازنگری اصلاح روند فعالیت این مراکز است.

پیری گفت: پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی دارای ردیف بودجه مستقل هستند اما وزارت علوم نیز بر اساس بودجه خود به این مراکز کمک مالی می‌کند.