تسهیلات شرکت‌های تخصصی تجاری‌سازی فناوری افزایش یافت
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی:

تسهیلات شرکت‌های تخصصی تجاری‌سازی فناوری افزایش یافت

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: سقف تسهیلات به شرکت‌های تخصصی تجاری‌سازی که قبلاً ۵۰ میلیون تومان بوده به سقف ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یافته است.

بهزاد سلطانی امروز در سومین مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص آخرین تصمیمات جلسه هیئت‌امنای صندوق  گفت: هیئت‌امنا با توجه به درخواست‌های مکرر شرکت‌های دانش‌بنیان و با در نظر گرفتن شرایط اجرای طرح‌ها و بررسی تجربیات صورت گرفته طی عملکرد دو سال گذشته تصمیماتی را در راستای افزایش اختیار هیئت عامل در سقف تصویبی طرح‌ها اتخاذ کرده است.

وی افزود: به‌این‌ترتیب سقف برخی خدمات و تسهیلات صندوق به طرز مناسبی افزایش یافت به‌طوری‌که شرکت‌های دانش‌بنیان برای اجرای طرح‌های خود در سقف مالی پیشین صندوق با مشکل مواجه بودند، می‌توانند به‌منظور استفاده از این تسهیلات طرح‌های توجیه فنی-اقتصادی خود را  ازنظر سقف ریالی ارتقا دهند.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها می‌توانند طرح‌های جدید را به صندوق ارائه دهند تا از تسهیلات جدید برخوردار شوند.

وی گفت: در جلسه هیئت‌امنای صندوق موافقت شد برای حمایت بیشتر از تکمیل چرخه تجاری‌سازی شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان صنعتی دارای فعالیت دانش‌بنیان، تسهیلات تولید صنعتی که برای احداث خطوط تولید، خرید و نصب ماشین‌آلات مورداستفاده قرار می‌گیرد از ۲۰ به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

سلطانی تأکید کرد: بدیهی است شرکت‌های حائز شرایط با داشتن طرح توجیه فنی و اقتصادی موردنیاز  می‌توانند از این سقف تسهیلاتی بهره ببرند.

وی ادامه داد: سقف این تسهیلات ماقبل صنعتی از یک به ۱۰ میلیارد  تومان رسیده است؛ درواقع این تسهیلات ۱۰ برابر افزایش‌یافته است.

وی بابیان اینکه تسهیلات شرکت‌های تخصصی تجاری‌سازی ۶ برابر افزایش‌یافته است، گفت: سقف تسهیلات شرکت‌های تخصصی تجاری‌سازی که قبلاً ۵۰ میلیون تومان بوده و عمدتاً برای تجهیز دفاتر کاری مورداستفاده قرار می‌گیرد به سقف ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یافت.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: طرح‌های تصویبی در این صندوق  برابر با ۱۰۶۷ طرح بوده که ارزش ریالی آن برابر با ۶۴۰ میلیارد تومان است.

ارائه تسهیلات به شرکت‌های شتاب‌دهنده
سلطانی در خصوص تسهیلات شرکت‌های شتاب‌دهنده اظهار داشت: برای اجرای دقیق‌تر قانون و حمایت از توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، هیئت‌امنا با ارائه تسهیلات به شرکت‌های شتاب‌دهنده‌ای که از اجزای نظام توسعه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شوند، موافقت کرد.

وی بابیان اینکه تا ۴ ماه آینده این خدمات ارائه خواهد شد، گفت: این شرکت‌های شتاب‌دهنده خدمات متمرکز به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد برای تأمین محل استقرار این نوع شرکت‌ها امکان تأمین دفاتر کاری تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت واقعی روز فراهم شود.

ضرورت فعال شدن شرکت‌های دانشگاهی
وی در ادامه اظهار کرد: امیدواریم شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی که از نوع خطرپذیر هستند فعال شوند تا بتوانیم از طرح‌هایی که در این شرکت‌ها قرار می‌گیرند، حمایت کنیم.

سلطانی در ادامه اظهار داشت: اکنون بیش از ۹۷۵ میلیارد تومان طرح در صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده که یک‌سوم آن به شرکت‌ها پرداخت‌شده است.

وی بابیان اینکه ۱۶۳ طرح خاتمه یافته فنی هستند، گفت: در حال حاضر ۱۵۰۰ طرح در دست بررسی هستند و قرار است تا پایان سال ۱۱۰۰ طرح به صندوق وارد شود؛ ارزش ریالی این طرح‌ها برابر با ۳ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: آمادگی داریم نرخ تسهیلات صندوق را کاهش دهیم.

سلطانی بابیان اینکه شرکت‌های کوچک باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر روی بیاورند، گفت: اگر شرکتی محصول آماده داشته باشد، صندوق می‌تواند در قالب لیزینگ به آن شرکت وام ارائه دهد.