محصولات دانش‌بنیان تولید داخل مورد استفاده و حمایت قرار نمی‌گیرد
رییس جهاد دانشگاهی:

محصولات دانش‌بنیان تولید داخل مورد استفاده و حمایت قرار نمی‌گیرد

رییس جهاد دانشگاهی خواستار روشن شدن دلیل عدم‌حمایت و استفاده از محصولات دانش‌بنیان تولید داخل شد.

جلسه ۱۱۰ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

سید حمیدرضا طیبی، گفت: عدم تکمیل زنجیره علم تا ثروت باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی شود.

او افزود: باید مشخص شود چرا محصولات دانش‌بنیان تولید داخل مورد استفاده و حمایت قرار نمی‌گیرد؟

رییس جهاد دانشگاهی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند این مشکل را برطرف کند.