حمایت از مجتمع‌های آموزشی دهستان‌ها و استارت‌آپ‌های روستایی

حمایت از مجتمع‌های آموزشی دهستان‌ها و استارت‌آپ‌های روستایی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در سمنان گفت: این طرح در قالب هماهنگی و مشارکت آموزش‌وپرورش و با حمایت نمایندگان مجلس قابل اجراست.
سید ابوالفضل رضوی افزود: ۲۶۰۰ دهستان در کشور وجود دارد که وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند با عواید حاصل از فروش مدارس روستایی هزینه‌های اجرای این طرح را تامین کند.

او همچنین از پرداخت ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به هر استان برای حمایت خاص از استارت‌آپ‌های روستایی خبر داد.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری گفت: از ایده‌های استارت‌آپی به‌ویژه در روستاها که منجر به توان‌افزایی اقتصادی و پایداری اشتغال شود حمایت مادی و معنوی می‌شود.

به گفته او، تسهیلات حمایتی از استارت‌آپ‌ها برای هر استان ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات با بهره چهار درصد در استان‌های مرزی و با بهره ۶ درصد در استان‌های غیر مرزی است.

او گفت: تاکنون بیش‌از ۱۲۰ استارت‌آپ روستایی شناسایی شده که نخستین طرح‌های استارت‌آپی در استان‌های قزوین و بوشهر اجرا شده است و به‌زودی در استان سمنان هم فعال خواهند شد.