fa-IR
اینفوگرافیک: ۱۵ نکته شبکه‌سازی

اینفوگرافیک: ۱۵ نکته شبکه‌سازی

عصر ما، عصر ارتباطات است. در شرایط کنونی فردی موفق است که مهارت‌های ارتباطی را بلد باشد و به خوبی بداند که چگونه باید با دیگران به خوبی ارتباط برقرار کند. برقراری ارتباط موثر، مزایای زیادی دارد. یکی از مهارت‌های ارتباطی شبکه‌سازی است. به هنر ساخت روابط موثر و سازنده، شبکه‌سازی گفته می شود. در شبکه‌سازی، شما با افرادی ارتباط برقرار می‌کنید که قصد دارید با آن‌ها اطلاعاتی را تبادل کنید، حمایت آن‌ها را کسب کنید، با آن‌ها وارد رابطه‌ای عمیق‌تر شوید، عقاید و علایق خود را به اشتراک بگذارید یا حس تعلق خود را به آن‌ها نشان دهید.شبکه‌سازی، موضوعی بسیار مهم است. شبکه‌سازی مهارتی مهم در زندگی و کسب‌وکار است و از این مهارت می‌توان در امور تجاری، سازمانی یا مسائل شخصی استفاده کرد. در شکل زیر ۱۵ نکته کاربردی به منظور شبکه‌سازی موفق ارایه شده است.

پانزده نکته شبکه‌سازی
پانزده نکته شبکه‌سازی