fa-IR

اینفوگرافیک: ارزش پیشنهادی

ارزش پیشنهادی، بیانگر محصولات و خدماتی است که برای یک بخش مشتری خاص ارزش خلق می‌نماید. در واقع، ارزش پیشنهادی دلیل ترجیح یک شرکت به سایر شرکت‌ها توسط مشتریان است. هر ارزش پیشنهادی متشکل از بسته‌ای منتخب از محصولات یا خدمات است که نیازهای یک بخش خاص از مشتریان را برآورده می‌نماید. از این رو ارزش پیشنهادی یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت یک کسب‌وکار است و باید به دقت تعیین شود. در اینفوگرافی زیر، روش آزمون و بررسی ارزش پیشنهادی نشان داده شده است.

هفت آزمون برای ارزش پیشنهادی شما
هفت آزمون برای ارزش پیشنهادی شما