fa-IR

اینفوگرافیک: ایده‌های کسب‌وکارهای کوچک برای شبکه‌سازی

شبکه‌سازی در کسب‌وکار اهمیت زیادی دارد. شبکه‌سازی از طریق تقویت ارتباطات به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشند. مهارت ارتباطی در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به این صورت است که کسب‌وکارها و کارآفرینان برای ایجاد روابط تجاری و شناسایی فرصت‌های ناب وارد عمل می‌شوند، اطلاعاتشان را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و به دنبال شرکای مناسب برای همکاری و سرمایه‌گذاری می‌گردند. در شکل زیر ایده‌هایی که کمک می‌کند تا کسب‌وکار شما از طریق شبکه‌سازی و ارتباطات رشد کند ارایه شده است.

ایده‌های کسب‌وکارهای کوچک برای شبکه‌سازی
ایده‌های کسب‌وکارهای کوچک برای شبکه‌سازی