تفاهم‌نامه ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه در پارک دانشگاه تهران

تفاهم‌نامه ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه در پارک دانشگاه تهران

تفاهم‌نامه‌ای میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بنیاد حامیان دانشگاه تهران و بنیاد نیکوکاری جمیلی در محل بنیاد جمیلی امضا شده است. هدف از این تفاهم‌نامه ارایه‌ی خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده‌ی بالا و تامین اعتبار برای تولید نمونه محصول و راهبری هسته‌های فناور است که به ایجاد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای فناور کمک می‌کند.

این تفاهم‌نامه زمینه‌های همکاری متفاوتی دارد که می‌توان به اجرای مشترک برنامه‌ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب‌وکارهای جدید به‌طور مشترک، تامین تمامی هزینه‌های مرتبط با برگزاری استارت‌آپ ویکند جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان توسط بنیاد جمیلی، تامین اعتبار تولید نمونه اولیه‌ی محصول برای ایده‌های پذیرفته شده در رویدادها توسط بنیاد حامیان و بنیاد جمیلی و درنهایت ارایه‌ی خدمات زیرساختی و راهبری هسته‌های پذیرفته شده توسط پارک فناوری دانشگاه تهران اشاره کرد.

اعتبار این تفاهم‌نامه سه ساله بوده و با موافقت هریک از طرفین قابل تمدید است. طرفین تفاهم‌نامه همچنین در ارایه‌ی مشاوره و خدمات در حوزه‌ی داوری و انتخاب هسته‌های فناور توسط پارک، کمک به تامین منابع مالی برای ایجاد Co-Working Spaces یا فضاهای کاری مشترک، حمایت مالی و راهبری تیم‌ها و هسته‌ها توسط بنیاد حامیان و بنیاد جمیلی و همچنین فراهم کردن زمینه‌ی لازم برای جذب سرمایه در مراحل رشد و توسعه به صورت مشترک متعهد شدند.