fa-IR

اینفوگرافیک: مهارت‌های غیرکلامی زبان بدن

تاثیر کلماتی که در حین صحبت کردن به کار می‌برید تنها بخش کوچکی از ارتباط موثر است. علاوه بر ارتباط کلامی، باید از ارتباط غیرکلامی نیز استفاده کنید. ارتباط غیرکلامی شامل زبان بدن (تَن گفتار) مثل لحن صدا، اشاره‌ها، تماس چشمی، حالت‌های صورت و حرکات فیزیکی دیگری است که در حین برقراری ارتباط در دو طرف شکل می‌گیرد.
ازآنجاکه در کسب‌وکارها به‌خصوص استارت‌آپ‌ها تعاملات زیادی انجام می‌شود، یادگیری و به ‌کار بردن اصول مهارت‌های غیرکلامی و کلامی به برقراری ارتباط موثر با شرکا، سرمایه‌گذاران، مشتریان، اعضای تیم و ... کمک شایانی می‌کند. اینفوگرافیک زیر تمام ابعاد موجود در مهارت‌های غیرکلامی را به تصویر کشیده است.

مهارت‌های غیرکلامی زبان بدن
مهارت‌های غیرکلامی زبان بدن