تکالیف قانونی صاحبان استارت‌آپ‌ها اعلام شد

تکالیف قانونی صاحبان استارت‌آپ‌ها اعلام شد

اعلام تکالیف قانونی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی از رسانه مالیاتی ایران، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) همانند سایر فعالان اقتصادی مشمول قوانین مالیاتی مربوط می‌باشند و فارغ از محل فعالیت، باید تکالیف قانونی خود را به انجام رسانند تا مشمول جرایم قانونی مقرر نشوند.

بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صاحبان کسب‌وکارهای مجازی، صاحبان مشاغل مکلف‌اند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعلام و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. اشخاص حقوقی پس از تاسیس، مکلف‌اند دفترچه ثبت‌نام اشخاص حقوقی را از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده) و پرداخت حق تمبر اقدام نمایند.

همچنین این افراد می‌توانند از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی نسبت به ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی اقدام کنند.

در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.

 

صورتحساب‌های نوع اول و دوم 

در اطلاعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی تاکیده شده که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باید در موارد فروش کالا و یا ارایه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد به شرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

۱-  صورتحساب نوع اول باید به‌صورت دستی با شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی (حسب مورد) با درج تاریخ، صادر گردد و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارایه‌شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

۲-  صورتحساب نوع دوم صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می‌شود و باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه‌شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

بر این اساس، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نیز مانند کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده که از آن‌ها فراخوان به‌عمل‌آمده است، مکلف‌اند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی درخواستی از طریق لینک «صورت معاملات فصلی الکترونیکی» در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی تهیه و حداکثر در مقاطع سه‌ماهه (فصلی) و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی به سامانه معاملات ارسال و یا به‌صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند.

گفتنی است، مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم برای فروش کالا یا ارایه خدمات خود به مصرف‌کننده نهایی استفاده می‌نمایند، می‌توانند اطلاعات این قبیل صورت‌حساب‌ها را به‌صورت مجموع ارسال نمایند.

همچنین، در خصوص معاملاتی که تا میزان ۵% حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می‌باشند، کلیه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده که فراخوان شده‌اند، می‌توانند فهرست معاملات مذکور را به‌صورت مجموع ارسال نمایند.

 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی

بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان کسب‌وکارهای مجازی نیز مانند تمامی مودیان، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌باشند (اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی).

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم شامل ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود. صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم اشخاص حقیقی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را طبق نمونه تهیه‌شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و تسلیم نمایند. اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی تسلیم اداره امور مالیاتی ذی‌ربط گردد.

 

ارسال فهرست حقوق کارکنان

همچنین مودیان محترم موظف‌اند فهرست حقوق کارکنان خود را تا پایان ماه بعد، از طریق لینک «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» در درگاه عملیات الکترونیکی به مودیان مالیاتی به نشانی مذکور به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال و مالیات متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.

 

ارایه اسناد و مدارک مربوطه طبق درخواست کتبی ماموران مالیاتی

در این اطلاعیه آمده است، مودیان مالیاتی مکلف‌اند، دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی‌ربط برای رسیدگی به آن‌ها ارایه نمایند.

 

تکالیف مشمولین مالیات بر ارزش‌افزوده 

گفتنی است، صاحبان کسب‌وکارهای مجازی که بر مبنای فراخوان‌های هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده محسوب می‌شوند، مکلف‌اند:

–  در واحد مالیاتی مربوط تشکیل پرونده دهند.

– بر اساس فراخوان‌های هفت‌گانه در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به این نشانی ثبت‌نام نمایند.

– نسبت به صدور صورت‌حساب و وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از کالاهای مشمول اقدام نمایند.

– ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را پرداخت نمایند.

– دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰ سال نگهداری نمایند.

 

تکالیف قانونی استارت‌آپ‌ها 

خلاصه تکالیف قانونی صاحبان کسب‌وکارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که لازم است نسبت به انجام آن اقدام کنند بدین شرح اعلام می‌شود:

۱-  تشکیل پرونده

۲-  ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس فراخوان‌های هفت‌گانه

۳- صدور صورتحساب موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین، وصول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از کالاهای مشمول این مالیات (حسب مورد)

۴- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه سال بعد و اشخاص حقوقی حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی و مشمولین مالیات بر ارزش‌افزوده ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی) و پرداخت مالیات مربوط

۵-  ارایه فهرست معاملات فصلی (حسب مورد)

۶-  ارایه فهرست حقوق کارکنان و پرداخت مالیات متعلقه

۷-  نگهداری دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد و ارایه آن‌ها به ماموران مالیاتی ذی‌ربط برای رسیدگی در صورت درخواست کتبی آن‌ها.

ضمنا مودیان مالیاتی فوق بایست حسب مورد اقدام به پرداخت حق تمبر نمایند.

در پایان خاطرنشان می‌سازد: عدم انجام تکالیف فوق برای صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و سایر مودیان مالیاتی موجب عدم شفافیت مالی و عدم برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و تعلق جرایم مالیاتی به عملکرد آنان خواهد شد.