fa-IR

اینفوگرافیک: ارایه آسانسوری

ارایه آسانسوری، ارایه بسیار مختصری از یک ایده است که تمام منافع و جنبه‌های مهم آن را پوشش می‌دهد و در زمان کوتاهی (بین ۱۰ تا ۳۰ ثانیه) بیان می‌شود.
ارایه آسانسوری تنها برای سرمایه‌گذار نیست بلکه در تمامی ابعاد کسب‌وکار قابل استفاده است. در اینفوگرافیک زیر به پنج ترفند و نکته مهم در ارایه آسانسوری کسب‌وکار اشاره شده است.

ارایه آسانسوری
ارایه آسانسوری