fa-IR
نماد اعتماد، نماد صلاحیت سنجی می‌شود

نماد اعتماد، نماد صلاحیت سنجی می‌شود

«نماد اعتماد الکترونیکی به نمادی برای صلاحیت سنجی تغییر خواهد کرد.» این خبری است که سرپرست جوان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اعلام کرد. علی رهبری در توضیح این موضوع می‌گوید: «در موضوع نماد یکسری نقاط قوت و یکسری نقاط ضعف وجود دارد و ما سعی خواهیم کرد با همفکری با کارشناسان این حوزه نقاط ضعف را از بین برده و نقاط قوت را تقویت کنیم.» او با اشاره به اینکه احتمال ویرایش کلمه نماد اعتماد وجود دارد اعلام کرد: «احتمال دارد این کلمه به رتبه یا صلاحیت سنجی تغییر نام دهد.»

او ادامه داد: «از برنامه‌های مرکز این است که فقط به اختصاص یک نماد صرف اکتفا نکنیم بلکه بر اساس کیفیت و خدمات و اطمینانی که به خدمات آن فروشگاه وجود دارد به آن رتبه خواهیم داد و ازاین‌پس فقط یک نماد صرف با یک ستاره یا دوستاره نخواهد بود. از سویی سعی خواهیم کرد گرفتن نماد را هم تسریع کنیم، هم‌اکنون برخی از استعلام‌ها در دادن نماد کاغذی است، قصدمان این است که تمامی این فرایندها را الکترونیکی کنیم. همچنین برای نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی که نماد دارند نیازمند کمک دستگا‌ه‌های مجاور هستیم.»

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌افزاید: «یکی از برنامه‌های ما تشکیل کمیته‌ای برای تعامل با دستگاه‌های دیگر به‌منظور نظارت بهتر بر کسب‌وکارهای اینترنتی است البته هم‌اکنون کمیته‌ای به همین منظور در مرکز وجود دارد و ما سعی خواهیم کرد همان کمیته را تقویت کنیم.»

او با اشاره به برنامه‌هایش برای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: «در ابتدا با همکاری همکاران مرکز و بازوهای مشاوره‌ای در بخش خصوصی و بخش دانشگاهی یک برنامه چهار ساله تعریف خواهیم کرد و برای برنامه‌های تا پایان سال ۹۷ نیز عملیات اجرایی و زمان‌بندی اجرایی تعیین خواهیم کرد.»