بخشنامه بیمه شاغلان استارت‌آپ‌ها

بخشنامه بیمه شاغلان استارت‌آپ‌ها

بر اساس بخشنامه صادر‌شده از سوی سیدتقی نوربخش، مشمولان این بخشنامه آن دسته از شاغلان کسب‌وکار فضای مجازی فاقد رابطه مزدبگیری هستند که دارای تاییدیه از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار مجازی بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند.

برای بیمه شاغلان استارت‌آپ‌ها می‌بایست از سوی اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار مجازی و یا نمایندگی آن در استان‌ها به سازمان تامین اجتماعی معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه (ثبت معرفی‌نامه در واحدهای اجرایی سازمان) حداکثر ۵۰ سال تمام باشد.

درصورتی‌که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال) وی اضافه و در صورت احراز شرایط، به‌عنوان مشمول پذیرفته می‌شود.

نرخ حق بیمه معادل ۲۷ درصد مبنای پرداخت حق بیمه است و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی مربوطه خواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه شاغلان استارت‌آپ‌ها که بیش‌از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود.

با توجه به اینکه این گروه از بیمه‌شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار مجازی و یا نمایندگی‌های مربوطه هستند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳ درصد مبنای کسر حق بیمه) نیز وصول نخواهد شد.

کلیه حمایت‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی به‌استثنای بند «ج» (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان ارایه خواهد شد.

شرایط برقراری بیمه شاغلان استارت‌آپ‌ها و میزان تعهدات کوتاه‌مدت، مستمری‌های بازنشستگی، بازماندگان، ازکارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به‌طور اختیاری هستند، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می‌توانند پس از پایان دوره پیش‌پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر دربندهای ‌۱‌ و ‌۲‌ این بخشنامه با ارایه معرفی‌نامه از مرجع معرفی‌کننده و یا نمایندگی‌های مربوطه و رعایت سایر شرایط مقرر، ازجمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند ۷ (در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد) صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه، بدون انجام معاینات مجدد پزشکی در زمره مشمولان قرار گیرند.

بدیهی است درصورتی‌که این افراد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع کنند، ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولان خواهد بود.

بیمه‌شدگان مربوطه در صورت تمایل می‌توانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه‌پردازی بیمه‌های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به‌طور اختیاری و … اقدام کنند.