ابلاغ آیین‌نامه فعالیت اساتید در شرکت‌های دانش‌بنیان به دانشگاه‌ها در ماه رمضان
پیری خبر داد

ابلاغ آیین‌نامه فعالیت اساتید در شرکت‌های دانش‌بنیان به دانشگاه‌ها در ماه رمضان

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علم و فناوری وزارت علوم از ابلاغ آیین‌نامه فعالیت اساتید در شرکت‌های دانش‌بنیان به دانشگاه‌ها در ماه رمضان خبر داد.

خسرو پیری مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علم و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه حرکت به سمت نسل سومی شدن دانشگاه‌ها و ایجاد دانشگاه کارآفرین اولویت وزارت علوم در دانشگاه‌ها است، گفت: ما در وزارتخانه بسترهایی را برای تحقق این امر فراهم می‌کنیم به‌طوری‌که در حال حاضر این مسئله مطرح است که اساتید چگونه شرکت دانش‌بنیان ایجاد کنند و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به چه صورت باید انجام گیرد که بر این اساس آیین‌نامه شرکت‌های دانش‌بنیان اساتید و شرکت‌های مشارکتی با دانشگاه‌ها تدوین‌شده است.

وی اضافه کرد: ویرایش نهایی این آیین‌نامه را انجام دادیم و در ماه رمضان به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود که بر اساس این آیین‌نامه اساتید می‌دانند که چه مقدار برای کارهای فناوری زمان بگذارند و بر اساس قانون فرصتی به اساتید داده می‌شود تا تحقیقات آزمایشگاهی را به شکل فناوری بررسی کنند و از حمایت‌های دانشگاه هم بهره‌مند شوند.

پیری گفت: این آیین‌نامه یک بستر برای تحقق دانشگاه نسل سوم است یعنی شرایط پشتیبانی حضور اساتید در بحث فناوری فراهم می‌شود، البته هدف این نیست که تمام اساتید شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کنند بلکه هدف این است که کارهای تحقیقاتی آزمایشگاهی به‌صورت یک نوآوری و امتیاز دربیاید.

وی افزود: از این طریق اساتید می‌توانند امتیاز فناوری‌های خود را به فروش برسانند و این‌یک درآمد برای اساتید و دانشگاه محسوب می‌شود که فعالیت اساتید در حال حاضر آغازشده و ابلاغ آیین‌نامه می‌تواند موانع کاری را برطرف کند.

پیری با بیان اینکه آیین‌نامه به بحث ابلاغ به دانشگاه‌ها اجرا می‌شود، گفت: حدود ۱۵ دانشگاه بزرگ در پیش‌نویس آیین‌نامه دخیل بودند و سعی کردیم بدنه دانشگاه‌ها نیز دخیل باشند. البته آیین‌نامه یک‌ساله است و اگر در اجرا مشکلی به وجود آید اصلاح می‌شود.